Deratizace Praha

Naše společnost se zabývá pracemi v oblasti deratizace – dezinfekce – dezinsekce. Využívá dlouholetých zkušeností vlastních i externích pracovníků, kteří se v oboru pohybují již mnoho let. Tito pracovníci používají kvalitní profesionální přípravky a technické prostředky.


AKTUÁLNĚ: Štěnice

štěnice domácí je v současné době jedním z nejhůře hubitelných druhů hmyzu. Pokud jej doma objevíme, stojíme proti velkému nepříteli. Hubení štěnic je velmi obtížné a často s přímými náklady na dezinsekční zákrok souvisí i další náklady: finanční – kdy je pro úspěšné vyhubení vhodné některé předměty zlikvidovat (matrace, postel, někdy čalouněný nábytek), a psychické – boj se jeví jako zcela marný a štípanců přibývá a přibývá….

Dle informací našich zákazníků není možno v podstatě hmyz vyhubit komerčními přípravky, které jsou volně prodejné v dorogerii a jsou určeny obecně pro lezoucí hmyz. Tyto přípravky lze použít jako velmi slabou a dočasnou bariéru např. okolo postele, na zavazadlech, …

Před pár lety výskyt štěnic nebyl tak velký, jako je tomu dnes. Proto ani mezi deratizačním firmami nebyly známy jednoznačné technologie na jejich hubení. Ani výrobci přípravků nevyráběli „sady na hubení štěnic“. Proto jsme byli všichni (my jako občané a trochu i my všichni jako daratizátoři) jejich přemnožením zaskočeni. Jako hlavní důvod přemnožení štěnic se uvádí velká migrace lidí po celém světě. Ovšem ta sama o sobě by nebyla pravděpodobně důvodem k takovému masovému rozšíření. Jednou z příčin je i to, že neznalý člověk výskyt tohoto hmyzu často podceňuje a nechce si připustit, s jakým nepřítelem má „tu čest“.
Setkáváme se s tím, že si to často neuvědomovali ani deratizátoři a výskyt tohoto hmyzu podcenili. Bohužel ani dermatologové nebyli schopni včas rozpoznat důvod „vyrážky“ na tělech pacientů a místo toho aby doporučili svým pacientům rychlou a důkladnou dezinsekci, ordinují různé mastičky…

Základní pravidla, jak předejít zavlečení štěnic domů

Další info na: http://stenice.deratizace.com

NAŠE PORADNA – dnes téma „ŠTĚNICE“

Dnes na dotazy týkající se invaze štěnic do našich domácností odpovídá odborník pan René Svitavský, který se
nejen touto oblastí DDD zabývá více jak čtvrt století:

Dobrý den, pane Svitavský. Řekněte nám, jak je možné, že se k nám do bytů v dnešní době vůbec štěnice dostávají ?
Dnes, kdy na hygienu dbáme snad nejvíce ? Myšleno z historického hlediska.

Dobrý den. Štěnice se přenášejí především v našich věcech. Prostě si je my sami odneseme z místa na místo a většinou
o tom ani sami nevíme. Štěnice jsou tzv. světloplaché a hledají různé úkryty. Těmi úkryty mohou být naše tašky,
kufry a obecně takové věci, kam se mohou nejčastěji v noci schovat a kde mohou klást vajíčka.
Jak to, že se výskyt štěnic šíří geometrickou řadou ? Vždyť když jsme poštípaní, snažíme se ihned zakročit různými
spreji a vše včetně štěnic ihned zlikvidovat.

Problém je, že se štěnicemi to není zdaleka tak jednoduché, jako s většinou ostatního hmyzu, který se v našich krajích
vyskytuje. Když Vás štípne komár, tak ho často ihned vidíte a buď uděláte, jak z legrace s kolegy říkáme, okamžitou
„dezinsekci“ plácnutím do stolu, nebo vezmete první spray který je po ruce. Ale v případě štěnic je to zcela jinak.
Jinak? Myslíte tím, že sprejem z drogerie štěnice nevyhubím ?
Bohužel rozhodně ne. Samozřejmě když najdete toho jednoho prvního jedince, který se k Vám chystá, tak jej můžete
zlikvidovat i mechanicky, ale to, že byste našla právě toho prvního / první štěnici, by byla taková náhoda…
Jednak mívá štěnice okolo i nějaké „kamarády“, o kterých nemáte tušení, ale hlavě, a to je podstatné, bývají na věcech
nakladena vajíčka, která jsou často dobře schovaná a z nich
se vylíhnou jedinci štěnic až po cca týdnu až deseti dnech. A než si
Vás „najdou“, aby sály Vaší krev a než to zaregistrujete, vyhodnotíte,
přijmete účinná opatření, tak uplyne tolik času, že jsou štěnice
zalezlé všude možně – nejčastěji ve vaší posteli. A ještě můžete
nevědomky roznášet nevylíhlé i vylíhlé jedince po známých, příbuzných,
kamarádech…
No tak to je pěkné. A co s tím tedy můžeme dělat?
V první řadě nesmíte problém podceňovat. Když třeba zjistíte, že
se v hotelu, kde jste ubytovaní, nacházejí štěnice, řešte problém
nejlépe s odborníky z deratizační firmy ještě před tím, než si
přinesete zavazadla z dovolené domů. Uložte vše do igelitových
pytlů, které zalepte a zavolejte odbornou firmu, která provede dezinsekci.
A když už jsem našla tento hmyz doma v ložnici ?
Tak v první řadě ihned vše konzultujte s odborníky. Je třeba pečlivě probrat, jak se bude u vás dezinsekce provádět. Je
zcela nutná vaše součinnost a určitě se vyplatí respektovat pokyny lidí, kteří se s hubením štěnic setkávají denně.
Nezapomeňte, že bude třeba určitá příprava bytu. Komplikace nastávají také v případě, že máte malé dítě nebo domácí
zvíře. Ale zkušený pracovník si poradí i v těchto případech. Opravdu
se vyplatí situaci nepodceňovat. V bytech, kde to dlouhodobě neřešili,
je pak nutno zlikvidovat postele a často i jiný nábytek. Nezřídka
pak migrují štěnice do okolních bytů. Ale včasným a odborným dezinsekčním
zákrokem lze tomuto katastrofickému scénáři předejít.

Verze pro mobilní telefony: http://www.deratizace-ddd.cz